Facebook

HAGYOMÁNYOS TELEFONVONALAS SZOLGÁLTATÁS

A riasztó berendezéssel rendelkező, távfelügyelet által védett objektumokba telepített érzékelők (pl.: mozgásérzékelő, nyitásérzékelő, üvegtörés érzékelő, füstérzékelő) jeleit a riasztó központ fogadja. A hagyományos telefonvonalas szolgáltatás esetén a riasztó központot a meglévő vonalas telefonhálózathoz csatlakoztatjuk, a riasztó központ ez esetben egy normál telefonhívást kezdeményezve juttatja el információit távfelügyeleti központba.A távfelügyelet központi száma 40-es előhívószámú, amely biztosítja országosan a helyi tarifájú beszélgetési és kapcsolati díjakat.Az objektumban telepített vagyonvédelmi rendszer riasztó központja által küldött különféle jelzések a távbeszélő vonalon forgalmat generálnak, melynek költségei a távbeszélő számlán megjelennek.

GSM SZOLGÁLTATÁS

Amennyiben az objektumban nincs vezetékes telefon vagy a telepített riasztó berendezés központja nem tartalmaz kapcsolt vonalas telefonkommunikátort, az ideális megoldás a mobil GSM kommunikátor. A GSM kommunikátor felszerelése nem helyhez kötött, segítségével a jelzések továbbíthatók a távfelügyeleti központba. 

GPRS SZOLGÁLTATÁS

Kiemelt biztonságú átjelzés mobil eszközzel is biztosítható.A GSM alapú GPRS átjelzés a riasztó központ továbbítandó jelzéseit egy virtuálisan kialakított magánhálózatban juttatja el. A hálózat akár 1 perces tesztjelzésekkel ellenőrzi a rendszert, illetve esemény esetén azonnal riasztási információkat küld a távfelügyeleti központba. Az eszköz egyedi titkosítással védett, nem helyettesíthető, a GSM frekvencia blokkolása esetén 1 percen belül szabotázsriasztás keletkezik, így az átjelzést nem lehet kiiktatni. A szolgáltatás az ország valamennyi pontján igénybe vehető, ahol GSM lefedettség van. A GSM kialakítás miatt a szolgáltatás óriási előnye, hogy gyorsan, könnyen installálható vagy áthelyezhető (nincs szükség telefonvonalra), üzemeltetése egyszerű.

A GSM vagy GPRS eszközt a távfelügyeleti szolgáltatáshoz az igénybevétel idejére térítésmentesen biztosítjuk.

A GSM / GPRS szolgáltatás előnye:

-  a riasztórendszer működése nem függ a vezetékes telefonvonaltól

-  a havi szolgáltatási díj már tartalmazza a GSM / GPRS eszközben lévő SIM kártya forgalmi díját is

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁS

- Nyitás-zárás jelentés

A nyitás-zárás jelentés naplózása a helyi riasztórendszer be- és kikapcsolás jelzéseinek regisztrálására ad lehetőséget. A be- és kikapcsolások a kezelői kódok alapján utólag is azonosíthatók, így egyes esetekben rekonstruálható, hogy ki mikor nyitotta vagy zárta be a védett objektumot. A távfelügyelet által védett objektumokból beérkezett jelzéseket a távfelügyeleti központ havonta összegyűjti és nyomtatott vagy elektronikus formában az előfizető rendelkezésére bocsátja.

- Intervallum figyelés Az intervallumfigyelés szolgáltatás igénybe vétele esetén azonnal értesítést kap, ha Ön által nem engedélyezett időpontban nyitás vagy zárás történik. Ha riasztó rendszerét az Ön által szerződésben megadott időpontig nem élesítik, a diszpécser a megadott személyeket értesíti. Ezekhez az időpontokhoz, időintervallumokhoz további egyedi intézkedések is rendelhetők.

- Műszaki távfelügyelet A műszaki távfelügyelet olyan többletszolgáltatás, mely a riasztórendszeren, illetve az alap áramellátáson kívüli eszközök meghibásodásának figyelését teszi lehetővé. A berendezések műszaki állapotának jelzéseit a távfelügyeletre történő beérkezést követően a távfelügyelet külön kezeli.

-Plussz értesítendők Értesített személyek olyan megbízottak, akik az előfizetőtől függetlenül intézkedésre jogosultak, illetve a vagyonvédelmi rendszer hozzáféréseinek birtokosai, hatékony, gyors intézkedésre, megjelenésre felhatalmazottak. Az alapszolgáltatáshoz megadott egy-négy értesítendő személyen felül lehetőség van további személyek/szervezetek értesítését igényelni. Ez azt jelenti, hogy az előfizető optimális biztonságához szükséges értesítendőt megadhat (annak maximumát bizonyos keretek között limitáljuk), melyek értesítését az ügyelet intézkedés esetén elvégzi. Természetesen amellett, hogy a diszpécser kezdeményezi az értesítést, egy téves vagy indokolatlan riasztás esetén az előfizető is lemondhatja 2 és fél percen belül az általunk megkezdett intézkedést. A hatékony intézkedés feltétele, hogy az értesítendő telefonszámok változásait haladéktalanul közöljék az ügyelettel.

-Utólagos jelentés A távfelügyelet által védett objektumból beérkezett jelzéseket távfelügyeleti rendszer naplózza, archiválja. Amennyiben bármilyen okból szükség lenne visszamenőleg ezen jelentéslistára, azt az ügyelet az előfizető rendelkezésére tudja bocsátani. A jelentés kérhető nyomtatott formában postán vagy faxon, de kérésre elektronikus formában is tudjuk továbbítani. Az utólagos legyűjtések egy évre visszamenőleg kérhetők.

TŰZJELZŐ BERENDEZÉSEK TÁVFELÜGYELETE

Tűzvédelmi szolgáltatás esetén az alapszolgáltatás magában foglalja az automatikus tűzjelző rendszerek jelzéseinek továbbítását távfelügyeleti központba és/vagy szerződés szerint az illetékes tűzoltóság ügyeletére, valamint négy megjelölt személy/szervezet értesítését (az előfizető által megadott sorrend szerint az értesítendők köréből a diszpécser az elsőnek elérhetőt értesíti). A fentieken felül, ipari létesítményekben tudjuk biztosítani a tűzoltóság értesítését esemény esetén, illetve többletszolgáltatások által megoldható a tűzoltóságra történő közvetlen átjelzés.A társaság rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges hatályos hatósági minősítésekkel: MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége) és BM OKF (Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) engedéllyel egyaránt.

R I A S Z T Ó

Hogyan juthat hozzá jó áron egy ilyen riasztórendszerhez ?

Kérje kötelezettségmentes ajánlatunkat !

Kötelező *